Makaleler

Ahlak Hakkında Sözler

Ahlak Hakkında Sözler
Ahlak Hakkında Sözler


Ahlak İle İlgili Güzel Sözler

Ahlak kelimesinin etik kelimesi ile çok karşılaştırıldığını ve çoğu zaman birbiri yerine kullanıldığını duyarız. Ahlak ile ilgili güzel sözler duymak mümkündür. Bu yazıda bazı anlamlı sözler ile ahlak kavramına değineceğiz. Ahlak kavramı her toplumda farklı karşılık bulduğu gibi aynı toplum içinde farklı bireylerde bile farklı anlam kazanabilmektedir. Bu konuda Bernard Shaw ‘’ Ahlak duygumuz, ihtiraslarımızı kontrol eder.’’ demiştir. Bu anlamda pek çok yazar, felsefeci ve devlet adamın sözlerine rastlamak ve onlar üzerinde düşünerek Ahlak’ı yorumlamak mümkündür. Ahlak hakkında söylenen sözlerin yıllar içerisinde farklılık gösterdiğini görürüz. Her toplum kendi tarihsel gelişimine göre bir ahlak anlayışını benimser. Bunun sonucu olarak toplumsal yaşamında kendine bir ahlaki değerler bütünü oluştururlar. Toplumların oluşturdukları ahlaki değerleri, onların günlük hayatlarındaki hal ve hareketlerinden ticari faaliyetine kadar yansımaktadır.

Ahlak, kavramsal olarak insanın temel nitelikleri arasında yer alır. Bu konuda her toplum kendi ahlak anlayışını tarihsel süreç içerisinde geliştirmiş ve dönüştürmüştür. Ahlak konusu, insanları varoluşundan beri üzerine en çok tartıştığı meseledir. Tartışılmasının sebebi ise ahlak kavramının farklı yorumlanması ve üzerinde anlaşmaya varılamamasıdır. Ahlak genelde iyi ve kötü ile tanımlanır. Ahlakın oluşu iyi olarak tanımlanırken, ahlakın olmaması kötü olarak nitelendirilir. Bu bağlamda toplum, ahlaklı insandan doğru ve iyi davranışları bekler.

Ahlak İle İlgili Kısa Mesajlar

Ahlak ile ilgili yüzyıllardır süren tartışmalar sonucu pek çok anlamlı sözler ve güzel sözler dünya felsefe tarihinde söylenmiştir. Ahlak tartışmaları ilkel insanlardan başlayarak modern ve bugünün milenyum insanının da ilgilendiği bir tartışma olmuştur. Ahlak; adalet, politika ve din gibi üç ana mesele içinde irdelenerek devam eden bir kavram olmuştur. Ünlü düşünür Cicero ‘’Memleketler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çöker.’’ diyerek ahlakın toplumların bir arada devlet çatısı altında yaşamalarındaki önemi açıklamaya çalışmıştır. Yine farklı bir ahlak bakışı olarak güzel söz niteliğindeki Mevlana’nın şu sözü çok vecizdir ‘’ Ahlak olmayan yerde, kanun bir şey yapamaz.’’ Gördüğümüz üzere pek çok özlü sözlerin söylendiği ahlak konusu yüzyıllardır tartışılmıştır.

Ahlak kavramı, bilimden temelde bir ayrılış gösterir. Bilim dünyayı olduğu gibi gösterir ama ahlak olması gerektiği gibi anlatır. Bu anlamda bilimden ve türevlerinden ahlaki bir eylem ve düşünce beklenemez. Ahlak ile ilgili etkileyici sözlere sık sık rastlamak mümkündür. Uzakdoğu kültüründe kabul edilen ve sık sık söylenen bir atasözü olan ‘’İnsanlar doğası itibari ile kötü oldukları için iyi olmak isterler’’ sözü ahlak konusunda önemli bir bakış açısını gösterir. Ahlak ve fıtrat ilişkisini açık seçik ortaya koyan yine bu söze benzer bir sözü David Hume ‘’İnsan doğası gereği kötüdür.’’ demiştir. Yüzyıllardır tartışılan ahlak temelli meseleler insanı anlatmayı amaçlar.

Sitemizde ahlak ile ilgili söylenmiş özlü ve güzel sözler ile atasözlerine bolca rastlayabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı