Makaleler

Din Hakkında Sözler

Din Hakkında Sözler
Din Hakkında Sözler

Din,  insanların doğaüstü güçlere, kutsal saydıkları çeşitli varlıklara, tanrılara ya da Tanrı’ya inanma, tapınma biçiminde ortaya çıkan bir olgudur.

İnsanlar bilinen en eski çağlardan beri bir dinin çatısı altında toplanmışlardır. İnsan ilk önceleri doğadaki felaketlerin yıkıcılığını görmüş ve hayatlarının tepetaklak oluşuyla beraber ateş, su, yıldırım, toprak ve daha bir sürü doğa gücünü üstün varlıklar olarak görüp onlara tapınmaya ve bunlara dair ritüeller geliştirmeye başlamışlardır. Dinle ilgili birçok hadis bulunmaktadır.

İlk çağlarda görülen bu doğa güçlerine tapınmayı günümüze kadar ulaşmış mağara resimlerinde görebilmekteyiz. Ufak kabileler halinde yaşayan bu ilkel insanlar mağaralara çizdikleri av resimleriyle, avlayacakları hayvanların kolayca avlanmalarını ve bereketli olmalarını bir nevi büyüyle bu resimler sayesinde gerçekleştirmeye çalışmışlardır.

Dinin gelişimi insanlık tarihi boyunca devam etmiştir. İnsanların daha büyük topluluklara evrilmeleri ve göçebe yaşamı bırakıp yerleşik yaşama geçmeleri her açıdan daha kapsamlı ve daha büyük dinlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Şehirleşmenin başlangıcından itibaren dinler kabuk değiştirmiş ve tüm toplumun uyacağı kurallar bütününe dönüşmeye başlamıştır. Dinin uygulayıcıları bu şekilde ortaya çıkmış ve bir sınıf olarak toplumda yerlerini almışlardır.

Bu sınıfa ruhban sınıfı ya da rahip sınıfı denilmektedir. Yapılan törenler ve ritüeller, insanlık ve yaşam tarzı geliştikçe gelişmiş ve karmaşıklaşmaya başlamıştır. Şehirlerde büyük tapınaklar kurulmuş ve insanların günlük hayatını düzenlemenin yanı sıra ruhani ihtiyaçlarını ve gelişimlerini de kapsayacak şekilde büyümüştür.

Din adına yapılan savaşlarsa bazen bir ırkı ya da bölgeyi neredeyse tamamen ortadan kaldırırken bazen de imparatorlukların kurulmasını sağlamıştır. Tek tanrılı dinlerden sonra daha da artan bu durum, aslında insanların bir şemsiye altında toplanmasını sağlamaya çalışan büyük bir uğraş olarak da görülmektedir.

Günümüzde dünyada çok sayıda din vardır, insanların ihtiyaçları, yaşam şekilleri, bulundukları coğrafya, eğitim düzeyleri, dünya görüşleri  neye inandıklarını değiştirmektedir. Bu din konusunda da tartışmasız bir gerçektir.

Eğer siz de bu konuda daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsanız, bu konuda söylenmiş dini sözler ve Hadis-i şerifler öğrenmek istiyorsanız en kısa sürede sayfamızı ziyaret edin.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı