Özlü SözlerYazarlara Göre Sözler

Voltaire Sözleri

Voltaire - Kısa Biyografi

21 Kasım 1694’de Paris , Fransa Krallığı’nda doğdu. 30 Mayıs 1778’de Paris, Fransa Krallığı’nda öldü. Asıl adı François-Marie Arouet’dir. Fransız aydınlanma yazarı, tarihçisi ve zekası ile ünlü olan filozof , kurulan Katolik Kilisesi ve Hıristiyanlığı bir bütün olarak eleştirmiş; din özgürlüğü, konuşma özgürlüğü ve kilisenin ayrılığını savunmuştur. Voltaire; oyunlar, şiirler, romanlar, denemeler ve tarihi ve bilimsel çalışmalar da dahil olmak üzere neredeyse her edebi formda eserler üreten çok yönlü ve üretken bir yazardır. 20.000’den fazla mektup ve 2000’den fazla kitap ve broşür yazmıştır. Sivil özgürlüklerin açık sözlü savunucusu idi. Hicivci bir polemikçi olarak , hoşgörüsüzlüğü, dini dogmayı ve günümüz Fransız kurumlarını eserlerinde sıklıkla eleştirdi. “Oedipus”, “Mahomet”, “Nanine”, “Rome preserv’d”, “Brutus”, “Le Mondain”, “Henriade”, “The Maid of Orleans” eserlerindedir.

Voltaire Sözleri :

Acaba dünyada başkalarının tecrübelerinden istifade edecek kadar akıllı bir insan var mıdır?

Voltaire Sözleri

Adalet ve kanunlar, en katı yüreklilere bile kendilerini duyururlar.

Akıl, her şeyi olduğu gibi görmekten başka bir şey değildir.

Alçakgönüllülük, gururun perhizidir.

Zihnimde ne kadar çok bilgi, yüreğimde ne kadar çok duyarlık olursa, o kadar mutsuz olacağımı anladım.

Aptalca olan her şey, telaffuzu zor olduğu için şarkı olarak söylenir.

Başkalarının isteğine göre değil, yalnız kendimiz için düşünürüz.

Ben düşmanlarımla başa çıkabilirim. Tanrı beni dostlarımın şerrinden korusun.

Voltaire Sözleri

Beşeriyetin en güzel vazifesi, adalet tevziidir.

Bırakınız; gençler dünyayı hayal ettikleri gibi görsünler. Büyüyünce zaten olduğu gibi görecekler.

Voltaire Sözleri

Bir ihtiras, başka bir ihtirası durdurabilir.

Bir musibete ne kadar önem verirseniz, tesiri o kadar büyük olur.

Bir ulusun kaderi; başbakanının sindirim organlarının iyi çalışmasına bağlıdır.

Bütün sanatlar kardeştir, her biri diğerinin ışığı altında ilerler.

Büyük cinayetler, ancak büyük cahiller tarafından işlenmiştir.

Cinayetin çoğu zayıflardan çıkar, güçlü ve mutlu adama böyle şeyler gerekmez.

Çalışmak, bizi şu üç beladan kurtarır; can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk.

Dostlarımızın sefaletine acımak iyi, fakat onların imdadına koşmak daha iyidir.

Dünya; kötülüklerin, cinayetlerin tutanağıdır.

Dünyada aşkın, aşıkları şair yapmadığı hiçbir yer yoktur.

Dünyada kazanmanın iki yolu vardır; kendi aklından faydalanmak, başkalarının akılsızlığından faydalanmak.

Voltaire Sözleri

Düşünce hürriyeti, ruhun hayatıdır.

Düşüncelerinin karşısındayım ama senin düşüncelerini, savunma hakkını sonuna kadar destekleyeceğim.

Düşüncesini anlatma özgürlüğü olmadığında, insanlarda hürriyet yok demektir.

Eğer Roma’da sansür olsaydı; bugün ne Horace’i, ne Jüvenal’ı, ne de Cicero’nun yazılarını okuyabilecektik.

En iyi hükümet, faydasız insanı en az olan hükümettir.

En iyi, iyinin düşmanıdır.

Erdemsiz mutluluk olmayacağını hatırla.

Erken meşhur olmuş bir isim kadar ağır yük olamaz.

Felaketler, hep iyi insanların başına gelir.

Voltaire Sözleri

Fikir, beynimde oluşan imgedir.

Gençlik, şarapsız sarhoşluktur.

Gerçeği arayanlar, bütün insanlığın malı olur.

Gerçeği sev, hatayı bağışla.

Voltaire Sözleri

Gözyaşları, ıstırabın sessiz sözleridir.

Hayat, arkadaşlıktan daha büyük armağan veremez.

François Voltaire Sözleri

Hayatım, bir savaştır.

Hepimiz zaaflarla, yanılmalarla yoğrulmuşuz; birbirimizin budalalıklarını karşılıklı olarak hoş görelim; doğanın ilk yasası budur.

Her zaman herkesi memnun edemeyiz, ama herkesi memnun edecek biçimde konuşabiliriz.

François Voltaire Sözleri

Her zaman zevk, zevk olmaktan çıkar. Bir şeye düşkünlük, hayvanlarda bile yoktur.

Hürmet ve beğenisini kazanmak istediğimiz bir kadın kadar, hiçbir şey bizi erdem ve fedakarlığa teşvik edemez.

Irmaklarla denizlerin birleşmesi, insanlarla yanlışların birleşmesi kadar çabuk değildir.

İhtiraslar, geminin yelkenlerini şişiren rüzgârdır; bazen gemiyi batırdığı olur, ama onsuz gemi yerinden kımıldamaz.

İhtiraslarından biri öbürünü yutmuş, sen de nefsini körelttiğini sanıyorsun.

François Voltaire Sözleri

İnanılmayacak şeylere inanıyorum demek, yalan söylemektir.

İnsan, beklemeyi artık bekleyecek bir şeyi kalmadığı zaman öğrenir.

İnsan hayatının ilk döneminde kandırılır, ikinci bölümde ise kandırır. Bir başka deyişle, dünyaya kuzu olarak gelir, tilki olarak gider.

İnsan, bilmediğini isteyemez.

İnsanı mutlu kılan şey; şartlar değil, ruh yapısıdır.

François Voltaire Sözleri

İnsanın çok mutlu olması için, tutkusuz olması yeter.

İnsanın karşısına kötülük etmek fırsatı günde yüz kez, iyilik etmek fırsatı ise yılda bir kez çıkar.

İnsanlar ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler.

İnsanlar yiyecek ekmekleri ve yatacak bir yönleri olunca düşünmekten vazgeçerler.

İnsanların çıkardıkları yasalarla tabiat yasaları birbirine ne kadar yakın olurlarsa yaşamak o kadar zevkli olur.

İnsanların elinden iyilik için bir şey gelmez. Onlar sadece kötülük yaparlar.

İnsanoğlu, hiç de kötü olarak yaratılmamıştır; ama hastalandığı gibi kötüleşir de.

İyi bir taklit, kusursuz bir yaradılıştır.

İyi ile kötü, çoğu zaman yan yanadır.

Kelimelerin en iyi kullanış biçimlerinden birisi de, düşüncelerimizi saklamaktır.

Kendi kendini değiştirmenin ne kadar güç olduğunu düşünürsen, başkalarını değiştirmeğe çalışmakta şansının ne kadar az olduğunu anlarsın.

François Voltaire Sözleri

Kendine güvenen herkes, dünyayı idare edebilir.

Kendini akıllı sanan herkes, büyük bir aptaldır.

Kendisini başkalarının kurtarmasını bekleyen kişiler yalnızca kölelerdir.

Korku suçu, suç cezayı doğurur.

François Voltaire Sözleri

Kötü insanlar, yeryüzüne serpilmiş bir avuç insanı sınamaya yararlar.

Kral istemezse, düşünemezsiniz.

Kulak, yüreğe giden bir caddedir.

Kuvvetleri eşit olan köpekler, birbirlerine dişlerini gösterirler. Ortada paylaşılacak bir şey olduğu zaman da birbirlerine saldırırlar.

Küçük insanların, büyük gururları olur.

François Voltaire Sözleri

Küçüklerin gururu, hep kendilerinden söz etmelerinden; büyüklerinkiyse kendilerinden hiç söz etmemelerinden ibarettir.

Meramımı oldukça açık dille getirdiğimi düşünüyorsunuz; küçük kaynaklara benzerim ve pırıl pırıldır onlar, derinlikleri azdır çünkü.

Modanın kökü zevk değil özentidir.

François Marie Arouet Sözleri

Mutluluk, doğanın bize satabileceği en pahalı maldır.

Voltaire Sözleri

Okulda okuduklarıyla yetinenler, yalnız bakıcılarıyla konuşabilen çocuklara benzer.

Okuma, ruhu yükseltir! Bilgili arkadaş ise onu avutur.

Ölüm olmasaydı, onu icat etmek zorunda kalırdık.

Voltaire Sözleri

Paylaşılan sevgi, zayıftır.

Peşin fikirler, muhakemesiz hükümlerdir.

Sıkıcı olmanın gizi, her şeyi söylemektir.

Sıkıcı olmayan, her üslup iyidir.

Suçluları asmak, onları iyileştirmez.

Voltaire Sözleri

Şiirin, düzyazıdan ayrıldığı nokta şudur: Az sözcükle çok şey söylemek.

Voltaire Sözleri

Şimdiye kadar bir kimse tanımadım ki devlet idare etmemiş olsun.

Tanrı olmasaydı, bir tane yaratmak zorunda kalacaktık.

Tanrı’ya ettiğim dua pek kısadır; “Tanrım düşmanlarımı, gülünç duruma düşür”.

Tanrım, beni dostlarıma karşı koru, kendimi düşmanlarıma karşı korurum.

Tanrının insana en güzel armağanı, çalışma zorunluluğudur.

Tarih denen şey, cinayetlerin ve felâketlerin bir tablosundan başka bir şey değildir.

Terbiye, kabiliyetleri olgunlaştırır ama vücuda getirmez.

Topluluk içinde kusurlar çoğalır, meziyetler de azalır.

Uzun bir tartışma, her iki tarafın da haksız olduğunun belirtisidir.

Vatanına sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur.

Voltaire Sözleri

Ya yıldızların her biri mühendistir veya onları yapan bir mühendis vardır.

Voltaire Sözleri

Yabani uluslar dışında her ülke, kitaplar tarafından yönetilir.

Yendiği ulusun cesetlerinden yararlanmış hiçbir ulus yoktur; orduları zafer kazansın o da öder, o da acı çeker.

Zaman, bütün acıları dindirir.

Zaman, ondan yararlanabilecek kadar uzundur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı