Özlü SözlerYazarlara Göre Sözler

Raif Necdet Kestelli Sözleri

Raif Necdet Kestelli - Kısa Biyografi

1881’de doğdu, Ağustos 1937’de öldü. Arap harfleriyle yazılan son ve Cumhuriyet Türkiyesinin ilk Türkçe sözlüğünün yazarıdır. “Resimli Türkçe kamus”, “Osmanlı İmparatorluǧunun batışı (Ufûl): Edirne savunması” eserlerindendir.

Raif Necdet Kestelli Sözleri :

Adalet gücü olan ülkelerde vatanseverlik de güçlü olur.

Adalet, toplumların nefes borularıdır.

Raif Necdet Kestelli Sözleri

Asırlardan beri insanları çeken, cezbeden iki kuvvetli mıknatıs vardır; güzellik ve zenginlik.

Aşk; çok kere erkeği aptal, kadını zeki yapar.

Aşk; erkeği eritir, kadını diriltir.

Aşkını ve menfaatini tehlikede gördüğü zaman, kadının zekası deha şeklini alır.

Beşeri hüner ve maharetlerin en gücü ve en büyüğü, namuslu olabilmektir.

Bir kadın ya güzel, ya zengin olmaya mecburdur. Güzelliğiyle erkeğin gönlünü kazanır, zenginliğiyle satın alır.

Boşanma, kasırgaya tutulmuş izdivaç gemisinin tahlisiye simididir.

Bugün kazanılan bir dost, yarının düşmanı olmaya adaydır.

Cihanda en zavallı yetim, iştirak edilmeyen ıstıraptır.

Cihanda insanlara en pahalıya mal olan şey, hakikattir.

Çocuk; yalnız annesinin değil, tabiat ve sanatın güzelliklerini de emerek büyümelidir.

Çok samimi görünen dostlar arasında bile riyanın ve egoizmin açtığı derin uçurumlar vardır.

Dünyada büyük adam az, fakat faziletli adam daha azdır.

Dünyada en meş’um hırsız, başkalarının refah ve saadetini çalan adamdır.

Dünyada en şiddetli ve tehlikeli sarhoşluk; otoritenin servet ve ikbâlin verdiği sarhoşluktur.

Dünyada en uğursuz mezarcı, hakikati gömendir.

Dünyada hem yokluğu, hem çokluğu kötü, yalnız bir şey vardır; para.

Dünyada hiçbir baykuş, çirkin ve ahlaksız bir kadın kadar meş’um değildir.

Dünyayı idare eden tek kuvvet vardır; yalan.

Raif Necdet Kestelli Sözleri

En çirkin kahpelikler, siyasi olanlardır.

En kibar intikam, istihfaftır.

En olgun, en ciddi ve zeki bir adamın bile ruhunda, bir çocuk uyuklar.

Evlenmeyen insan, tatlı bir hayali incitmeden mezara kadar götürür.

Fikirler; asil serkeş ata benzerler, kolay kolay boyunduruk altına girmezler.

Gönül, engin arzu denizinde, yelken açmış dümensiz bir gemidir.

Raif Necdet Kestelli Sözleri
Güzel Sözler

Güzel söz, en müessir bir sinir ilacıdır.

Hakikat, hürriyet gibidir; verilmez, alınır.

Hakikat, operatörün elindeki neştere benzer. Acıtır, fakat iyi eder.

Hakiki kör, kendini büyük görendir.

Raif Necdet Kestelli Sözleri

Harbi takip eden bir barış, çok kere yeni bir savaşın kaynağıdır.

Hasım, hısım olamaz ama hısım günün birinde hasım olabilir.

Hatıra; mazinin hakikati, ümit; istikbalin hayalidir.

Hatıralar, saadet ve felâketlerin enkazıdırlar.

Hayat bir rüyadır. İnsanların vazifesi bu rüyayı, kabus yapmamaktır.

Hayat; ümit ve emel tırpanıdır.

Hayatta en korkunç, en geri dönmez firar; yılların, ayların ve saatlerin kaçışıdır.

Hiçbir boşluk, gönül boşluğu kadar derin değildir.

Hiçbir şey aşka, kin kadar yakın değildir.

Raif Necdet Kestelli Sözleri

Hürriyet, çok kere ısıtır ve aydınlatır; bazen de yakar ve yıkar.

İhtiyarlık, çocukluğun ikinci tab’dır.

İhtiyat, felaketlerin paratoneridir.

İkbâl ve iktidar mevkiine geçen insanların ne hikmettir ki, birden akraba ve dostları çoğalır, binlere varırlar.

İnsan güzel bir kitabı bitirirken, sevgilisinden ayrılıyormuş gibi, gönlünde derin bir hicran heyecan duyar.

İnsan, küçüklük ve büyüklük arasında sallanan bir canavardır.

İnsan, dışı güzellikler mabedi, içi çirkinlikler mahşeridir.

Raif Necdet Kestelli Sözleri

İnsanları tam bir hürriyete kavuşturmayan ezeli ve ebedi iki müstebit kuvvet vardır; ihtiyaç ve itiyat.

Kadın; melek ile şeytan arasında, tılsımlı bir köprüdür.

Kendisini dev aynasında görenlerin, ruhlarında ebedi bir cüce yatar.

Kıskançlık, aczin isyanıdır.

Raif Necdet Kestelli Sözleri - Güzel Sözler

Kitaba para vermeye kıyamayan bir millet, canına kıyar.

Kocasının hastalığından en çok müteessir görünen bir kadın bile, içinden sevinir. Çünkü kocası daima gözünün önünde ve avucunun içindedir.

Kültürün az olduğu toplumlarda, dev aynaları çok olur.

Memleketi kalbiyle değil, midesiyle sevenler üvey anaya benzerler.

Ne gariptir ki kadınların çoğu sevdikleri halde sevmiyor, sevmedikleri halde seviyor görünürler.

Ölümden korkmayan cesurdur. Fakat felâketten ve ıstıraptan korkmayan daha cesurdur.

Sanat ve edebiyat; içtimâi ve ahlaki sarsıntıları haber veren, yanılmaz bir sismograftır.

Sevda gönlün, şehvet etin sarhoş olmasıdır.

Seven kadının erkeğe verebileceği hediyeler, kirpiklerinde titreşen incilerdir.

Sevgi savaşında, en büyük silah; gözdür.

Raif Necdet Kestelli Sözleri

Suyu her gün artan sonsuz bir kuyu vardır; tarih.

Şüphe, kemiren fakat öldürmeyen bir zehirdir.

Raif Necdet Kestelli Sözleri

Şüphesiz ki sevilmeden ziyade sevmek iyidir, çünkü sevmekte intihab serbestliği vardır.

Temiz ve berrak aşk, ruhtaki bütün korkuları filtre eder.

Ümit, hayatın rüyasıdır.

Üvey ana, kadın ruhunda şefkati idam eden bir sehpadır.

Vicdan, ahlakın ibresidir.

Vicdan, insanda Allah’ı temsil eden bir sefirdir.

Yalnız insanlar değil, bazen milletler ve medeniyetlerde intihar ederler.

Yetimler, sudan mahrum çiçeklere benzerler.

Raif Necdet Kestelli Sözleri

Zayıf devletler, hasta kuşlara benzerler; beynelmilel konserlerde hiç ötemezler.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı