Özlü SözlerYazarlara Göre Sözler

Agâh Efendi Sözleri

Agâh Efendi - Kısa Biyografi

1832 yılında İstanbul’da doğmuştur. Yedi yıl tıp öğrenimi gören Agâh Efendi okulu bitirmeden ayrıldı. Tıp öğrenimi sırasında katiplikte yapmıştır.. Genç Osmanlı Cemiyeti üyesidir. Gazetecilikte yapan Agah Efendi aynı zamanda devlet adamıdır. Posta Teşkilatını kurmuş olup bu konuda sayısız hizmetleri vardır. En son atandığı Atina elçiliği görevinin ilk aylarında 1885’te Atina’da 53 yaşında öldü.

Agâh Efendi Sözleri :

Bahar, ağaçların gelinlik mevsimidir.

Bazı insanlar vardır ki hayatta okunmayan kitap gibi kalırlar.

Agah Efendi Sözleri

Bir vücudun en ağır yükü, bastığı yeri bilmeyen başıdır.

Agah Efendi Sözleri

Dünyada saadet sazını, telini kırmadan çalan var mıdır acaba?

Erkeğin ziyneti, faziletidir.

Erkekleşen kadın, kadınlaşan erkek kadar zevki selimi tırmalar.

Erken yatan, erken kalkan, erken evlenen aldanmaz.

Geceleri uzatan ve kısaltan mevsimler değil, keder ve sevinçlerdir.

Geçen ömre değil, mahvolan hatırata acırım.

Agah Efendi Sözleri

Haset, vicdana musallat olmuş bir yılandır.

Hastalığın menbaı mide, şifanın temeli perhizdir.

Her düşüş, bir öğüttür.

Agah Efendi Sözleri

Her şeyin tazesi, yalnız arkadaşın hayatı makbuldür.

Hiddet, cinnetin küçük kardeşidir.

Agah Efendi Sözleri

İki şeyin hazmı güçtür; biri servet, diğeri ikbal.

Kağıt üzerine geçmeyen ilim; zayi, iki dudağı aşan sır; şayidir.

Mertebe kıymete göre olaydı, kaşa gözün üstünde yer verilmezdi.

Necip duygu, ıstırapsız uyku gibidir.

Olgun insanlar, durgun sular gibidir.

Agah Efendi Sözleri

Ömür, kıymeti bilinmeyen aziz bir misafirdir.

Paradan ziyade, zekâya haset ederler. Çünkü ona kavuşma çaresi yoktur.

Paran çoksa bakır al, daha çoksa katır al, daha çoksa yatır al.

Saadet, bütün insanların yüzünü bir kere görmek için ömürleri müddetince arkasından koştukları bir kuştur.

Sevgi, hayatın pusulasıdır.

Sevgiliden gelen her şey, sevgilidir.

Söylediğin yalanı kaydet ki, unutmayasın.

Agah Efendi Sözleri

Teâlin aksiyle, hastalığın nüksünden Tanrı esirgesin.

Üvey evlât olduğu gibi, üvey ahbap da vardır.

Agah Efendi Sözleri

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı